Saturday, June 23, 2012

Biblia: Dana przez Boga czy natchniona przez Boga

W sekcji Najczęściej Zadawanych Pytań, Steve Wells (twórca strony Sceptic's Annotated Bible, której celem jest obalanie Biblii) stwierdza:
Podobnie, jest rzeczą oczywistą dla każdego, kto poświęci czas na czytanie Biblii, że, czymkolwiek by ona nie była, nie jest księgą, która została natchniona przez dobrego, sprawiedliwego, kochającego i wszechwiedzącego boga.

Przeczytaj, proszę, słowa napisane tłustym drukiem. Widzisz? Autor tych słów stwierdza, że Biblia nie jest księgą , która została natchniona przez wszechwiedzącego Boga. Co on ma przez to na myśli? Przypuszczam, że chce on powiedzieć, że wbrew opinii znakomitej większości biblijnie wierzących chrześcijan, Biblia nie może być natchniona przez wszechwiedzącego Boga, ponieważ zawiera wiele błędów.

Problem nie dotyczy tutaj samego natchnienia, ponieważ Biblia naprawdę została natchniona. Prawdziwy problem brzmi: "Co on rozumie przez 'natchnienie'?". Co na prawdę oznacza słowo 'natchnienie'? Jak powinniśmy jej rozumieć? Oto są pytania!

Przypuszczam, że Steve Wells miesza koncepcję natchnienia i podyktowania. Problem polega na tym, że biblijnie wierzący chrześcijanie (i wielu innych ludzi również) widzą słowo 'natchnienie', ale rozumieją je jako 'podyktowanie'. Z tego powodu Steve Wells pisze, że Biblia nie mogła zostać podyktowana przez wszechwiedzącego Boga, ponieważ zawiera błędy, wiele błędów. Rozumie on jednak słowo 'natchniona' jako 'podyktowana'. Nie wierzę w 'podyktowanie' Biblii, ponieważ zawiera oczywiste błędy. Wierzę jednak, że została natchniona.

Stwierdźmy to jasno: Biblia nie została podyktowana. Biblia została natchniona.

Co naprawdę oznacza słowo 'natchnienie'?

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN natchnąć (a od tego czasownika pochodzi słowo 'natchnienie') to: 'poddać jakąś myśl, pomysł, pobudzić do działania, czynu, aktu twórczego; wzniecić, wzbudzić w kimś jakieś uczucie, wywołać nastrój'. Jest to dokładny odpowiednik użytego w łacińskim przekładzie omawianego wersetu słowa INSPIRO, które oznacza: 'dmuchać, oddychać'. Jak widać słowo 'natchnąć' nie ma w sobie znaczenia dyktowania czegoś komuś słowo po słowie, jak to jest powszechnie rozumiane. Natchnąć to nie podać myśl, ale poddać myśl. Natchnąć to nie udzielić gotowego tekstu, ale uruchomić w człowieku proces myślowy, który doprowadzi do stworzenia tekstu.


Dla bardziej wnikliwych podam informację na temat znaczeń wyrażeń występujących w wersji greckiej i aramejskiej fragmentu Drugiego Listu do Tymoteusza 3:16. W tekście greckim mamy tutaj wyrażenie θεοπνευστος, które oznacza 'natchniony przez Boga'. W wersji aramejskiej występuje wyrażenie , które oznacza 'napisane pod wpływem Ducha'.


Bóg nie podyktował Biblii słowo po słowie - zainspirował On autorów, wypełnić ich myślami, obrazami, wizjami, a oni napisali o tych przeżyciach swoimi własnymi słowami. Oto dlaczego Biblia zawiera błędy - jest tak dlatego, że została napisana przez ludzi, którzy byli jedynie natchnieni przez Boga, a nie owładnięci przez Niego.


Wiele można powiedzieć w tej materii, jednak na razie wystarczy. Nadejdzie czas, kiedy mam nadzieję potraktować ten temat głębiej...

No comments:

Post a Comment